Lektörsutlåtande

Lektörsutlåtande

Jag har arbetet med texter i hela mitt liv som lärare och språkkonsult - både tal och skrift, och naturligtvis vill jag hjälpa och stötta dig som vill bli, eller redan är författare och utveckla ditt manus.

Jag följer dig gärna hela vägen från idé, råmanus till publicering.

 

Detta får du när jag lektörsläser ditt manus:

Vad vill du med ditt skrivande?

Lektörsläsningarna ser olika ut beroende på vilket stadium du befinner dig i skrivprocessen. För det första vill jag gärna ha kontakt med dig så att jag får veta vad du vill med ditt skrivande. Vilken känsla vill du att läsaren ska ha med sig när han/hon läst ut din bok? Hoppas du på att kunna ge ut din bok eller vill du skriva för dina barn?  Eller du kanske redan vet vilka specifika saker som du vill att jag ska titta extra på.

 1. Berättelsen, storyn och strukturen

Om du inte har anlitat lektör, testläsare eller har något speciellt du vill att jag ska fokusera på, börjar jag med att titta på helheten och tittar extra på berättelsen, storyn och strukturen. Är strukturen logiskt uppbyggd? Dras läsaren in i texten redan i första kapitlet eller kapitlen? Kan du hålla fast läsarens intresse genom hela manuset? Hänger berättelsen ihop? Hur ser övergångarna ut? Finns ett tydligt avslut?

2. Djupanalys och trovärdighet

Om du har ett manus som är bra genomarbetat sedan tidigare går jag lite djupare och fokuserar på detaljer som luckor, trovärdighet, perspektivet - vem är det som berättar? Hur skildrar du personerna och relationerna dem emellan – är de tydliga, levande, klyschiga, intressanta? Hur låter de när de pratar? Har de egna röster och egna uttryck? Liknar de varandra?  Dialogerna – hur pratar de med varandra?

3. Flöde och språk

Hur ser framåtrörelsen i ditt manus ut?  Långa meningar och långa stycken? Somnar man som läsare?

Hur ser ditt språk ut?  Använder du liknelser och metaforer? Är språket läsvänligt? Slaskord?

4. Korrekturläsning

Till sist, jag kan också korrekturläsa. Jag kontrollerar felstavningar, syftningsfel, om accenter och skiljetecken används på rätt sätt, ordval m m.

Och jag ger så klart ett utlåtande med styrkor och svagheter, talar om vad som är bra och ger förslag om vad som kan förbättras. Dels kommenterar jag fortlöpande direkt i manus, dels får du ett utlåtande på max tio sidor med konstruktiva förslag på ändringar och/eller förbättringar.

Coaching

Du behöver inte vänta tills du skrivit färdigt ditt manus. Jag hjälper dig att utveckla ditt manus var du än befinner dig i ditt skrivande. Faktum är att många gärna vill ha en uppfattning om de är på rätt väg redan efter första kapitlet eller efter de första 100 sidorna. De vill veta på ett tidigt stadium om de måste styra upp skrivandet på någon punkt. Man kan utläsa väldigt mycket vid till exempel en första-kapitel-läsning.

Ibland, när man har idétorka och inte kommer vidare kan det kännas bra att ha ett bollplank, någon som lyssnar, ställer frågor och hjälper till med tips och råd om hur handling, intrig och hur karaktärerna kan utvecklas. Ett stöd helt enkelt. Författandet är ett ensamt arbete och ibland behöver man pep för att lufta lyfta sina tankar.

Du kanske ...

 • Har en synopsis hur du tänker dig berättelsen och vill veta om du är på rätt spår?
 • Vill ha hjälp med var vändpunkterna ska komma in?
 • Vill ha hjälp med att reda ut vad målet är för huvudkaraktären så att du kan bygga upp en spänningskurva?
 • Vill ha hjälp med scenerna och konflikterna och vilka konsekvenserna kan bli?
 • Vill ha hjälp med att klura ut ditt tema?
 • Är tom i huvudet?
 • Har fastnat i texten?
 • Har tappat kärnan i din berättelse?
 • Vill hitta balansen mellan tiden och lusten i ditt skrivande?
 • Vill ha hjälp med konkreta råd hur du kan utveckla dina karaktärer och deras relationer?
 • Vågar inte gå vidare? Vill diskutera hur du kan gå vidare?
 • Undrar om språket är relevant för berättelsen?

Jag ställer frågor, lyssnar och hjälper dig med det.

Du kan skicka texter som du vill ha tankar om, varje vecka eller varannan vecka - du bestämmer. Vi kommunicerar på telefon eller på mejl.

Jag är utbildad internkonsult med inriktning på organisations- och ledarskapsfrågor på befintliga arbetsplatser. En internkonsult hjälper till att lösa problem, följer upp, ger stöd och stöttning

När du skickar manus till mig vill jag ha det i  Word, Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd, inte pdf.

Kostnad: Ett coachingsamtal på 20 minuter kostar 300 kr + moms eller 500 kr + moms för 40 minuter.

Your literary consultant, your best friend

It is a good idea to send your manuscript to a literary consultant before sending it to an editor. I am sure you have a done a clever job writing your novel, most authors do, but it is good to know what will excite the editors to read more than the first pages and then go on reading the whole book.

When I read your manuscript I concentrate at the various blocks in your work such as structure, characters, handling of the plot, dialogue and so on. You will have at least ten pages with detailed comments and tips and advice and examples how to improve your manuscript. And of course if you have a specific point you want me to look at.

My background

I have been in the writing business for many years – as author, proof reader, writing  reports, storytelling, how to write and make a speech, also supervised and assessed students at the university of Linköping. I specialise in novels and short stories with tension – I look at other genres also except poetry. If I can’t asses your manuscript for any reason, your work will be returned to you without charge

Offer

If you send me the first three chapters of your manuscript and want a professional critique I will write you a detailed report, no charge.  If you feel satisfied, you are welcome to send me the rest of your manuscript for an opinion.

Kommentarer inaktiverade.