Skrivlyan i Bjurholm söker noveller till ny antologi

Skrivlyan grundades hösten 2018 av författarkollegorna Louise Bonta och Eva Malone just med syfte att uppmuntra till skrivande. Efter att antologin Våga drömma gavs ut sommaren 2021 av Skrivlyan i Bjurholm har många av författarna uttryckt en önskan om att delta i ytterligare en antologi.  Därför bjuder Skrivlyan återigen in personer med koppling till Bjurholm att medverka i en ny novellantologi. Boken kommer att ges ut sommaren 2022 via det lokala förlaget KommunikationsNyckeln som drivs och ägs av Louise Bonta.

Temat är Överraskningen.

Deltagarna tolkar fritt efter egna känslor och idéer.

Insända bidrag kommer att bedömas och väljas ut av en tre personer stark jury. Bidragen får innehålla max 20 000 tecken inklusive blanksteg (max 4 000 ord). Deadline är den 31 januari 2022. Boken kommer att släppas sommaren 2022. Den kommer att tryckas upp i mjukband hos Mandatus i Umeå och kommer att finnas till försäljning hos Adlibris och Bokus, lokala bokhandlare, biblioteket i Bjurholm, förlaget KommunikationsNyckeln och översättnings-/kommunikationsbyrån WordCraft Sweden i Bjurholm. Det kostar inget att vara med. Varje författare erhåller ett eget exemplar av antologin och får ett erbjudande att köpa fler exemplar av boken till förlagspris.

Bidrag till novellantologin skickas in på adressen bontalouise@gmail.com eller info@kommunikationsnyckeln.se senast den 31 januari 2022. Bidraget måste vara skrivet i Times New Roman 12 och sändas in i Word-format, inte PDF. Det får inte innehålla sidhuvud, sidfot eller ha sidnummer och inte heller ha indrag. Använd gärna blankrad mellan avsnitten i stället. Använd citationstecken och inte tankstreck/pratminus i dialoger.

Mer information

Louise Bonta, KommunikationsNyckeln, bontalouise@gmail.com, info@kommunikationsnyckeln.se, 070-221 07 30.

Eva Malone, WordCraft Sweden, eva@wordcraft.nu, 072-209 23 67.

 

Kommentera