Redaktörstjänst

Oavsett om du ska ge ut din bok på eget förlag eller du skickar in ditt manus till förlag är det en god idé att låta en redaktör kika en sista gång i ditt manus.  En text med många språkfel, luckor och krångligt språk sänker både din bok och förtroendet, dels för dig som författare, dels för förlaget. En bok är ju ditt ansikte utåt och även förlagets.

Du är välkommen att kontakta mig om du vill ha hjälp. Jag läser de flesta genrer – romaner och faktaböcker, dock inte poesi.

Som din redaktör läser jag hela ditt manus, analyserar samma saker som en lektör men jag går mer in i detalj, mer på djupet: dramaturgin, den strukturella tydligheten, rubrikernas ordning och rang i en faktabok (viktigt för att läsaren lättare ska kunna följa), att alla byggstenarna kommer i rätt ordning, språket, begripligheten, stilen, målgrupp, upprepningar, babbliga och långa meningar och stycken, luckor, dispositionsmissar, konsekvens.  Jag redigerar där det behövs. Eftersom jag är språknörd passar jag på att rätta till grammatiska missar, meningsbyggnad, stavfel och skiljeteckensmisstag m.m.

Jag närläser alltså manuset, bedömer, råder, frågar, kommer med tips.  Viktigt, och ett måste, är att ha ett nära samarbete med dig som författare. Jag ägnar åtskilliga timmar åt varje manus, läser manuset flera gånger (tre till fyra rundor) och jag kommenterar dels i själva manuset, dels i ett utförligt utlåtande. Därefter får du läsa igenom, det är inte självklart att du accepterar allt det jag kommenterar och tipsar om, men vi måste ha en genomgång, bolla så att du känner att du är nöjd med din text. Det vill jag helst att vi gör under tiden också för att du ska känna att ditt manus blir omhändertaget. Det är de facto din text, ditt manus, och du gör ändringarna.

Jag vill ha mellan fyra och sex veckor på mig för ett redigeringsuppdrag. Innan jag tackar ja till uppdraget vill jag gärna att du mejlar mig delar av manuset, halva kanske, för att få en uppfattning om vad jag kan tillföra ditt manus. För bådas skull.

Jag tar endast emot texter om de är skrivna i Word, på 1,5 radavstånd i Times New Roman 12 punkter. Jag använder Words granskningsverktyg

Kommentarer inaktiverade.