Att känna kraft

Jag har fått ett stort uppdrag i oktober, stort i den bemärkelsen att jag ska delta i en konferens där temat är ”Att känna kraft”. Min stora uppgift är att inspirera deltagarna till att vilja, våga berätta om svåra händelser i sina liv och göra sina röster hörda. Det är en stor och ansvarsfull uppgift känner jag. Så småningom är det tänkt att berättelserna ska sammanställas och ges ut i bokform.

Här blir det – Saxnäs och Marsfjället.

Så jag skrev några tankar om betydelsen av berättandet och skrivandet.

Att tiga eller skriva och berätta – det är frågan.

Kan man använda berättelser för att tala om vem man är?

Ibland kan det vara svårt att sätta ord på känslor och tankar, känslor som gör ont, tankar som är farliga.  Ändå kan man känna att orden behöver komma ut, de finns där och trycker på. Det här är jag! Se mig! Hör på mig! Lyssna på vad jag har att säga!  Lyssna på vad jag vill! Läs min berättelse!

Vi har ett språk och det är vårt främsta verktyg; att kunna utforska och formulera tankar och känslor i ord hjälper oss att få ordning på tillvaron, förstå oss själva, komma till insikt om vilka vi är och se oss själva. Genom att formulera våra tankar kan hopplöshet bli hoppfullhet, det omöjliga bli möjligt.

Man vet att berättandet och även skrivandet hjälper oss, orden har en läkande effekt.  Berättandet och skrivandet befrämjar hälsan. Det vet man. Livet är fyllt av sorger och bedrövelser för alla och att gå igenom sorg, förluster, svikna kärlekar och tappade sugar är en del av att vara människa. Att berätta och skriva om det som inte är så lyckligt är ett fantastiskt sätt att lyssna till sig själv, dela med sig, lyssna och känna igen sig i andra.

Man vet att det finns inget som stärker självförtroendet så mycket som att man kan förklara vad man vill. Man blir modig när någon lyssnar på en utan att man behöver känna sig rädd och obetydlig, att man får gråta och visa ilska och ändå finnas med. Man får kraft. Det blir en god cirkel. Man vill dela med sig ännu mer och ännu mer när man inser att ens egna berättelser är viktiga och betydelsefulla och ger kraft till andra. Människor som befinner sig i kris eller står inför stora förändringar vill gärna läsa om andra som varit med om liknande och få kraft.

Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder ”gemensam, att göra tillsammans, dela”. Och det är just det som berättandet och skrivandet innebär – att dela, skapa mening och förmedla livsvisdom.

En kommentar

  1. Louise, det här låter som ett uppdrag som passar dig perfekt! Jag är säker på att det kommer att betyda mycket för dem som får möjlighet att dela med sig av sina berättelser och även mycket för dem som får ta del av dem. Lyckat till!

Kommentera