JUST NU!

Jag erbjuder 10 % rabatt om du bokar en lektörsläsning före den 28 februari 2017. Gäller läsning under hela 2017.

Lektörsläsning
Jag vet av egen erfarenhet att det är ett långt, ensamt och krävande jobb att skriva ett manus.   Därför är det viktigt för mig att hjälpa dig med ditt manus oavsett var du befinner dig i skrivprocessen.  Det är du värd.  Jag vill gärna ha god tid på mig, cirka tre veckor. Om du vill ha ett utlåtande snabb kan jag naturligtvis pressa mig att göra det på kortare tid. 🙂

Jag börjar alltid med att läsa manuset rakt igenom en första gång för att få en helhetsbild, därefter läser jag igen och kommenterar i manuset och på ett papper vid sidan om för att därefter skriva ett utlåtande på 7-10 A4-sidor.  Du får många och noggranna kommentarer i själva manus och i utlåtandet pekar jag på styrkor och svagheter, kommer med tips och förslag.

Jag korrekturläser inte i manuset, men om jag noterar fel som återkommer flera gånger påpekar jag det.  Korrekturläsning är egentligen det sista man gör innan man skickar manuset till förlag.

Lektörsläsning, romanmanus 150 – 300 sidor,             500 kr + 25 kr per sida + moms.

Lektörsläsning, kortroman (upp till 150 sidor)              3 500 kr + moms

Första hjälpen
Första kapitelläsning (max 10-12 sidor) med kommentarer i manus och ett utlåtande på 4-5 A4-sidor.  Då tittar jag om manuset har en stark öppning, om berättelsen hugger tag i läsaren, hur karaktärerna etableras, när och hur den första konflikten ter sig och om man som läsare får en antydan om vad som står på spel.

750 kr + moms           (Summan dras av vid beställning av lektörsutlåtande)

Bollplank
I alla lektörsläsningar ingår uppföljning och coaching på ca 30 minuter inom 10-15 dagar. Du kan ställa frågor utifrån utlåtandet, bolla idéer hur du kan gå vidare om du fastnat. Du gör det antingen via mejl eller per telefon.

Du kan också få hjälp med att komma igång med ditt skrivande eller få guidning under tiden du skriver.

Komma-igång-coaching             500 kr + moms för 30 minuters coaching.

Under-tiden-coaching                 500 kr + moms för 30 minuters coaching

Skriv gärna ned de frågor du undrar över och skicka till mig för att spara tid.

Korrekturläsning
3 750 kr + moms för roman 150 – 300 sidor.

Jag tar emot manus i Word, Times New Roman eller Garamond, 12 p och 1,5 radavstånd. Du kan bifoga ditt manus i ett mejl. Om du skickar ditt manus med vanlig post, måste du skicka med ett frankerat svarskuvert så att jag kan skicka manuset tillbaka till dig.

 

Villkor
Du kan betala på följande sätt:

  • I förskott via bankgiro
  • Via faktura. Fakturor har en betalningstid på 10 dagar.

Avbeställningar måste ske före påbörjat ar

Kommentera