Skriv en saga för vuxna

”Det var en gång en …”  Så börjar sagorna och slutar med … ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Eller?

Sagan är hetare än någonsin. Sagor är viktiga, inte bara för barn utan även för vuxna. Sagorna har funnits alltsedan vi levde i grottor. I alla samhällen har det muntliga berättandet vid den öppna eldstaden varit viktigt. Man ska inte tro att sagor har funnits för att vi ska fly från verkligheten eller för att fjärma oss från den. Nej, tvärtom handlar sagorna om vårt förhållande till den. Vi använder sagor och fantasyberättelser snarare för att förstå världen. Sagor kan innehålla nästan vad som helst men spänningen mellan gott och ont är grundläggande. I sagorna trängs prinsar och prinsessor med drakar och trollkarlar, häxor, vampyrer och varulvar, olika monster för att ge ondskan ett ansikte. Vi lockas av det oförklarliga.

Du kanske har en idé (eller flera?) om hur du skulle vilja skriva en saga eller en fantasyroman men har inte riktigt kommit dig för? Nu har du möjlighet till det. Med hjälp av den här distanskursen får du en första verktygslåda som hjälper dig att göra verklighet av din idé. Skrivlust och kreativitet är ledorden i kursen. I verktygslådan hittar du bland annat exempel på hur du hittar ett tema och håller dig till det, bygger upp en intrig, en dramatisk struktur med konflikter och vändpunkter och planteringar, hur du använder berättarknep, skapar levande miljöer och sagovärld, och skriver effektiva dialoger och naturligtvis hur du utvecklar dina sagokaraktärer.

Distanskursen är tänkt att pågå i tio veckor och du får ett kursbrev varje vecka.  Brevet innehåller en teoridel och en eller ett par skrivövningar. Jag vill att du skickar in dina texter till mig.  Du får respons av mig som lektör på texten och konstruktiva förslag hur du ska gå vidare. Jag kan förstå att det kanske blir stressigt att köra hela kursen på tio veckor, och du kan om du vill, ta längre tid på dig. Du skriver på egna tider, när det passar. Jag ger återkoppling på 15 sidor text, antingen några i början och resten i slutet eller alla sidor när kursen är slut.

Om du känner att du inte vill vänta på att få ett kursbrev i veckan i tio veckor, du kanske brinner för att sätta igång genast, kan du naturligtvis köpa hela kursen på en gång och skriva så att pennan glöder. Det finns alltid möjlighet för dig att köpa till ett utlåtande på din text av mig under tiden, skulle du vilja det.

OBS! Tips – även om det kliar i skrivfingrarna kan det vara värt att vänta och läsa vad som står i breven innan du sätter fart och skriver för mycket.

Kursbrevens innehåll: 1) Tema och budskap, 2) plats och miljö, 3) karaktärer, 4) sagans berättarmönster, 5) hinder och konflikter, 6) synops och scenbygge, 7) språk, dialoger och gestaltning, 8) tempus och berättarröst, 9) tips och 10) redigering.

Om du inte har en färdig idé redan får du hjälp i början med att komma igång.

***

Pris: 3 100 kr + moms.

Detta får du: Tio kursbrev under tio veckor, inklusive övningar, coaching hur du kan utveckla ditt skrivande och återkoppling på text om max 15 sidor.

Pris: 1 800 kr + moms.

Detta får du: Du får hela kurspaketet direkt men ingen coaching eller återkoppling. Vill du att jag testläser din text eller om du vill ha råd kostar det extra.

Beställ kurs via min e-post: bontalouise@gmail.com.

 

Kommentera