Skriv2016

Snart smäller det! En vecka kvar till Skriv2016 – konferensen där vi träffar författare, blivande författare, minglar, lyssnar på föreläsningar, skapar kontakter, bygger nätverk, köper böcker…(Och vad jag förstår lyssnar vi på Bob Dylan.) Jag ser verkligen, verkligen fram emot helgen.

Vi som går den eminenta lektörsutbildningen har fått den fantastiska möjligheten att snabbcoacha blivande (eller redan etablerade) författares förstakapitel. Spännande! Vi har fem manus var som vi ska lektörsläsa.

Naturligtvis passar jag på att dela ut ett litet marknadsföringsblad om mig  själv.

Så här blev det.   Men här är det utan kort och bild – bara text.

Vid ett lektörsutlåtande tittar jag på komponenter som ingår i skapandet av en bok såsom story, struktur och dramaturgi, språk, dialog, karaktärer, gestaltning och miljöskildring. Jag läser ditt manus och ger kommentarer fortlöpande direkt i själva manuset.  Du får exempel på dina styrkor och svagheter och dessutom  tips och förslag under varje rubrik hur du kan gå vidare och utveckla ditt skrivande.

Du kan också kontakta mig i ett tidigare skede om du känner dig osäker och vill diskutera din bokidé.

Alla som försökt korrekturläsa sina egna texter vet att det är en svår konst. Som språkkonsult granskar jag stavning, grammatik, meningsbyggnad, ordval, slaskord och stil samt läsvänlighet beroende på syfte och målgrupp.

Min bakgrund är bred med en fil mag i engelska, franska och fonetik, lingvistik samt retorik. Jag har jobbat som översättare, SFI-lärare, föreläsare, universitetsadjunkt i kommunikation – hur man talar och skriver – skrivit kursböcker och naturligtvis skriver jag egna böcker.

I rollen som lektör och språkkonsult är jag ärlig, tydlig och lojal.

Jag tar enbart emot digitalt material i Word eller som PDF.

Typsnitt: Times New Roman, Garamond eller Bodoni.
Teckenstorlek 12 punkter på brödtexten.
Radavstånd 1,5.

Louise Bonta
Lektör och språkkonsult
bontalouise@gmail.com

Tel: 070-221 07 30

Kommentera